O nas

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna GORZÓW-SIEDLICE jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cele i zadania określone w statucie OSP Siedlice realizujemy m.in. poprzez: drużyną pożarniczą, orkiestrę dętą, oraz działające przy orkiestrze ognisko muzyczne. Działamy w Domu Strażaka przy ul. Strażackiej 36 w Gorzowie Wlkp. Dysponujemy remizą strażacką oraz salą, którą udostępniamy na różne imprezy okolicznościowe.

 

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna GORZÓW-SIEDLICE:

Numer KRS: 0000322592

NIP: 5992597942

REGON: 21102995400000

Nazwa banku: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.

Numer rachunku: 06 8363 0004 0000 0693 2000 0001

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

Więcej danych na stronie Krajowego Rejestru Sądowego